Yobo’ya Sürpriz Talip

Yobo’ya Sürpriz Talip

Ni­jer­ya­lı oyun­cu­yu ki­ra­la­mak is­te­yen An­tal­ya’nın “Ya­rım se­zon­luk ala­ca­ğı­nın ya­rı­sı­nı siz öde­yin” ta­le­bi kabul edilmedi. Kay­se­rispor ise oyun­cu­yu tüm hak­la­rıy­la al­mak için gö­rüş­me­le­re baş­la­dı.

Fe­ner­bah­çe’de ay­rı­la­cak oyun­cu­lar ara­sın­da yer alanYo­bo için tek­lif­te bu­lu­nan An­tal­yas­por red­de­dil­di. Kırmızı-Beyazlılar, Yo­bo’nun ya­rım dö­nem­lik ala­ca­ğı­nın ya­rı­sı­nın Sa­rı-La­ci­vert­li­ler ta­ra­fın­dan öden­me­si­ni ve ki­ra­lık ola­rak tec­rü­be­li oyun­cu­yu kad­ro­su­na kat­mak is­te­diğini ilet­ti. Ni­jer­ya­lı oyun­cu yıl­lık 1.4 mil­yon eu­ro net pa­ra alı­yor. Ya­rım se­zo­nu 700 bin eu­ro edi­yor. Bu­nun da ya­rı­sı 350 bin eu­ro­yu bu­lu­yor. Bu teklif geri çevrildi. Kayserispor ise oyuncuyu tüm haklarıyla almak, en kötü kiralamak için  talip oldu ve görüşmeler başladı. Kayserispor, eski oyuncusu Serdar Kesimal’a da talip oldu.

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort