‘Yargıtay kararı’ndaki bu gerekçeler çok tartışılacak!

‘Yargıtay kararı’ndaki bu gerekçeler çok tartışılacak!

‘Şike davası’ndaki cezaları onaylayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, başka bir delil olmasa bile sadece dinleme kayıtlarıyla ve ‘hukuka aykırı delillerle’ ceza verilebileceğine hükmetti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Şike davasında verdiği karar, futbol dünyasıyla birlikte hukukçular arasında da ciddi bir tartışmayı başlattı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım başta, Şike davasında yargılanan sanıkların cezalarını büyük ölçüde onayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi dinleme, teknik takip ve izleme konularında verdiği kararlarla, süren tartışmalara yeni bir boyut getirdi. Daire’nin verdiği karar ve sonuçları şöyle:

– BASİT SUÇ ŞÜPHESİ YETERLİ: Ceza Muhakemesi Kanunu’nda dinleme yapılabilmesi için “kuvvetli suç şüphesi şartı” aranıyor. Daire, bu hükmü yorumlarken kanunun “suçun işlendiği şüphesini kuvvetli bir şekilde ortaya koyacak delil ve emarelerin mevcut olması şeklinde” anlaşılamayacağını savundu. Kararda kuvvetli suç şüphesinin aranması durumunda dinleme yapılmasının “neredeyse imkansız ve anlamsız hale geleceği” savunularak “Kuvvetli şüphe sebepleri terimi, şüpheli veya sanığın mahkûm edilmesi ihtimalinin yüksek olduğu biçiminde anlaşılamazı” görüşü belirtildi.

– GÖRÜNÜŞTE HAKLILIK YETERLİ: Daire, dinleme yapılabilmesi için talebin “ haklı görünmesinin gerektiği, bu haklılığın da özde değil, görünüşte haklılık olduğu”nu belirtti.

– HUKUKA AYKIRI DELİLE İZİN: AİHM’in, Baykov – Rusya kararına atıf yapılan kararda “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olsa bile, bu delillerin ikna edici ve doğru olduğu anlaşılırsa ve yine, bu delile dayanılmadan önce savunma hakkının kullanılması imkanı sağlanmışsa, hüküm verilirken bu delillerin esas alınmasının adil yargılanma hakkını ihlal etmeyeceğinin kabul edildiği” savunuldu.

– YASADA OLMAYAN DİNLEME: Şike suçlarında dinleme yapılabilmesi 14 Nisan 2011’de çıkarılan yasa ile getirildi. Oysa bu tarihten yapılan dinleme kayıtları da dosyada yer aldı. Daire ise örgüt suçlarının “temadi” (sürekliliği olan) suçlardan olduğu gerekçesiyle bu tarihten önce yapılan dinlemelerin de hukuki olduğuna hükmetti. Daire, kişilerin örgüt içindeki konumlarının yargılama sonrası belli olacağı gerekçesiyle örgüte üye olma ve yardım suçlarından yargılanan sanıklar hakkındaki dinleme kayıtlarını da delil saydı.

Sadece dinleme kaydı ile ceza

Daire kararındaki en tartışmalı bölüm ise sadece dinleme kayıtları bulunan bir davada dahi sanıklara ceza verilmesinin savunulması oldu. Kararda “teknolojik gelişmelere paralel olarak ses ve görüntü kayıtlarının da artık tek başına delil olarak değerlendirilmesi gerektiği” savunularak şöyle denildi: “Her türlü delilin tahrif edilebileceği, açık suç ikrarını içeren ses kayıtlarının, hukuka uygun olarak elde edilmesi koşuluyla, başka delillerle desteklenmese dahi, tek başına mahkûmiyete dayanak oluşturabileceğini somut olayın özelliğine göre kabul etmek gerekir.”

 

Kaynak:Vatan


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort