Medyanın Algı Oyunları!

Medyanın Algı Oyunları!

11522 497617866966547 1101147540 n 210x150 Medyanın Algı Oyunları!25.02.2013 Pazartesi Oynanan Galatasaray-Orduspor maçının devre arasında Hakem Serkan Çınar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i aralarında geçen dialog sonrası tribüne gönderdi.

Bu karar sonrası tribüne giden Fatih Terim TFF disiplin talimatı 83.Madde’de İdari Tedbir’in başlama süresi açık olarak ”ihraç anı” olarak belirtildiği halde,sürekli sahaya müdahale ederek bu kuralı ihlal etti.Bunun yanında geçen yıl Süper Final’de Trabzon maçında Müsabaka hakemine hakaretten aldığı 3 maç ceza,Tahkime yaptıkları başvuru sonucu 1 yıl ertelenmişti,dolayısıyla hem bu maçtaki ihraç,hem ihraç sonrası idari tedbiri ihlal,hem de geçen yıl ertelenen cezası tekrar gündeme geldi Terim’in.Ali Dürüst Terim’in Hakem’e hakaretten değil,alkıştan ihraç edildiğini,bazı yorumcular hakeme ”İkinci devreyi’de,ilk devre gibi kötü yönet”dediği için,küçük bir kısım ise Hakem’e hakaretten ihraç edildiğini belirtti.Nedenini Hakem Raporu çıkınca öğreneceğiz!,Fakat çok ağır bir ceza gelmesi muhtemel olduğu için,ciddi bir çalışma var kurulları etkileme konusunda.Ama acaba kurallar ne diyor?

TFF Disiplin talimatları ilgili maddeler,Daha önce verilen ceza,Tahkim’de ertelenmesi,Hakem raporunun gönderilmesine ilişkin maddelere bakarsak…

MADDE 83 – İDARİ TEDBİRİN BAŞLAMASI

(1) İdari tedbir;

a) Disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan futbolcular veya diğer kişiler için müsabakadan çıkarıldığı anda,

b) İdari tedbir koymaya yetkili merciiler tarafından tedbir kararı verilmesi durumunda kararın tebliği ile  yürürlüğe girer.

(2) İdari tedbir kararı vermeye yetkili kurullar, kendiliğinden tedbirin kapsamını değiştirebilir veya kaldırabilir.

MADDE 85 – KARAR

(1) Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren üç gün içinde karar verir.

(2) Disiplin Kurulu müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez veya bozamaz.

(3) Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir.

(4) Kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Hazır bulunan her üye oy kullanır. Oy sayılarının eşit olması durumunda, başkanın oyu belirleyicidir.

(5) Kararlar kurulun oluşumunu, tarafların isimlerini, mevcut unsurların bir özetini, yasal gerekçeleri, kararın dayandırıldığı hükümleri, alınan kararın şartlarını, itiraz yollarının bildirimini içerir.

(6) Disiplin Kurulu kararlarına karşı 87. ve devamı hükümlerine göre itiraz edilebilir. Ancak itiraz infazı durdurmaz.

Fatih Terim’in geçen yıl aldığı ceza,yapılan erteleme başvurusu ve sonucu

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM‘in 02.05.2012 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının idari tedbir tarihi olan 03.05.2012 tarihinden itibaren başlatılmasına, (oyçokluğu)

GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in aldığı cezanın FDT’nin 105. Maddesi uyarınca “Bir yıl” süreyle ertelenmesi gerektiği yönünde karşı oy: Av. Yusuf Reha Alp
Tahkim Kurulu’nun kararında şöyle denildi:

“Galatasaray AŞ’nin Teknik Sorumlusu Fatih Terim ile ilgili PFDK’nın 04.05.2012 tarihli ve E.2011-2012/1129, K.2011 2012/1335 sayılı kararına karşı yapmış olduğu itiraza ilişkin Kurulumuzun E.2012/127 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. İtirazın süresinde olduğu ve gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Talep doğrultusunda duruşma açıldı.

Duruşmaya Galatasaray AŞ ‘yi temsilen Av. Mahinur Dengiz ve Teknik Sorumlu Fatih Terim katıldı. Sözlü açıklamaları ve savunmaları dinlendi, tutanak altına alındı. Yapılan müzakere neticesinde, UEFA ve FIFA talimatlarındaki ilgili hükümler ve FDT’nın 105.maddesi dikkate alınarak Galatasaray AŞ’nin başvurusunun kısmen kabulü ile PFDK’nca teknik sorumlu Fatih Terim’e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 43/1-c maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının 1 maçının infaz edildiği görülmüş olup henüz infaz edilmemiş olan 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının 1 yıl süreyle oybirliğiyle ertelenmesine karar verildi”

Fatih Terim’in Yararlandığı Disiplin Talimatına eklenen Erteleme Maddesi

Futbol Disiplin Talimatı’na eklenen 105. madde, uyarı, kınama ve hak mahrumiyeti haricindeki disiplin yaptırımlarının ertelenebilmesine imkan sağlıyor.

Madde şöyle: 1- Aşağıda belirtilenler haricindeki disiplin yaptırımları ertelenebilir: a- Uyarı, b- Kınama, c- Hak mahrumiyeti.
2- Yaptırımın uygulanması en az bir yıl, en fazla beş yıl süreyle ertelenebilir. İstisnai durumlarda bu sürenin uzatılması veya ilgili kişinin TFF yetki alanından çıkması halinde yaptırımın ertelenmesi mümkündür.
3- Erteleme süresi içerisinde, ihlalin tekerrürü halinde, yetkili kurul, kural olarak, asıl yaptırımın uygulanmasına hükmeder. Bu yaptırıma ikinci ihlal için öngörülen yaptırım eklenir.” FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI Futbol Müsabaka Talimatı’nda da değişiklikler yapıldı.
  
MÜSABAKA HAKEM RAPORU’NUN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN MADDE
Profesyonel müsabakalara (A2 dahil) ait raporların (hakem, olay, dördüncü hakem raporları ve isim listelerinin) en geç ertesi gün saat 12.00′ye kadar (Süper Lig ve 1.Lig maçlarında en geç iki saate kadar) FYS sistemi üzerinden giriş yapılması, sadece müsabaka isim listeleri (ilgililerce imzalanmış) ve oyuncu değişiklik kartlarının asılları 24 saat içerisinde  TFF hakem İşleri Müdürlüğüne kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

Ne Ceza Gelebilir derseniz;
Şayet Hakem Raporunda Terim için ”Hakaretten İhraç ettim” derse o zaman tarihi bir ceza çıkar,şöyle ki:Hakaretten ertelenen ceza uygulamaya konur 2 maç,eylem 1 yıl içinde tekrar ettiği için TFF Disiplin Talimatı 42.madde’den Hakem’e hakaret cezasının (3-7 maç )üst sınırından 7 maç,Disiplin kurulu 83.madde ihlali(İdari tedbir başladıktan sonra,tribünden oyuna müdahalesi)yüzünden (1-3 maç),toplam 10 ila 12 maç arası ceza alabilir Terim.

Ama Hakem Ali Dürüst’ün söylediği gibi Alkışlamaktan,ya da ”İkinci devreyi’de,ilk devre gibi kötü yönet”dedi,ısrarlı itirazda bulundu yazdıysa rapor’a 1-3 maç,Disiplin kurulu 83.Madde ihlalinden 1-3 maç,toplamda 2-6 maç arasında ceza alır.

Şu an tüm algı medyası ikinci şık için çalışıyor,Hakem Raporunda küfür olmadığı tekrarlanıyor tüm gazetelerde büyük puntolarla,üstelik ”tarihi ceza”başlıkları altında 6-8 maç arası yazarak zihinlerimize bir parmak algı çalarak!,Mimlediği oyuncular için maçlarda özel Kameraman bulunduran yayıncı kuruluşun elinde ise Fatih Terim ile ilgili tek görüntü yok maç ile alakalı!(abartılı gol sevinçleri ve Muzaffer Komutan pozları hariç),Ayrıca Müsabaka Hakem Raporu gönderilmesine ilişkin madde’ye dikkat ederseniz,Hakem raporu 24 saat sonra gönderiyor,bu çok sakat bir uygulama,Hakem maç sonu raporunu yazıp verse belki hakaret yazacakken,24 saat içinde açılacak bir telefon,baskı,vaadler ile raporu değiştirebilir,Meireles olayından çıkan raporu gördük.83.madde için şöyle bir örnek vermek gerekirse Yanılmıyorsam Yılmaz Vural ceza aldığı maç sonrası,telsiz ile taktik verdiği tespit edilince 7 maç daha ceza almıştı!Adaletin Terazisi nasıl tartacak,Bekleyip,göreceğiz!

Kaynak: http://sevgininadifenerbahce.blogspot.com/2013/02/fatosist.html

Erkan Açıkgöz
https://twitter.com/1907Eko


Kategoriler
Popüler Konular