İşte Fenerbahçe’nin Sırrı…

İşte Fenerbahçe’nin Sırrı…

Sa­rı-La­ci­vert­li­ler’in bu sezonki enerjisinin per­de ar­ka­sın­da tek­nik di­rek­tör Ya­nal’ın sağ­lık­lı bes­len­me ta­li­mat­la­rı var. Pi­rin­ci ve inek yo­ğur­du­nu ya­sak­la­yan de­ne­yim­li ho­ca, sof­ra­ya ko­nu­lan her be­sin­le il­gi­le­ni­yor.

Fe­ner­bah­çe lig­de haf­ta­lar­dır pu­an kay­bı ya­şa­maz­ken, özel­lik­le son da­ki­ka­lar­da at­tı­ğı gol­ler­le, ma­çın hiç­bir anın­da oyun­dan kop­ma­ma­sı ile öv­gü alı­yor.

Ra­kip­le­ri­ne oran­la kon­dis­yon se­vi­ye­si da­ha yük­sek olan Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’ın özel ça­lış­ma me­tot­la­rıy­la hep di­ri ka­lı­yor. Ya­nal, sa­de­ce  fut­bol­cu­la­rın fit­ness ve kon­dis­yon ça­lış­ma­la­rıy­la de­ğil, ye­dik­le­ri-iç­tik­le­ri be­sin­ler­le de ya­kın­dan il­gi­le­ni­yor.

Enerjileri yüksek!

Fe­ner­bah­çe Can Bar­tu Te­sis­le­ri’nde ve gi­di­len dep­las­man­lar­da­ki otel ye­mek­le­rin­de, ke­sin­lik­le pi­rinç pi­la­vı ve inek yo­ğur­du kul­la­nıl­mı­yor. Fut­bol­cu­la­ra, fay­da­sı da­ha yük­sek gö­rü­len bul­gur pi­la­vı ve man­da sü­tün­den ya­pıl­mış yo­ğurt su­nu­lu­yor. Her iki be­sin­de de ener­ji ora­nı da­ha yük­sek bu­lunur­ken, vü­cu­du da­ha az yo­ran sin­di­rim özel­lik­le­ri­ne sa­hip ol­ma­sı, bu ter­ci­hin ne­de­ni ola­rak gös­te­ri­li­yor. Bu ara­da Fe­ner­bah­çe’de ya­ban­cı fut­bol­cu­lar için­de et ye­mek­le­ri­ne ve özel­lik­le ke­ba­ba en düş­kün fut­bol­cu ise Dirk Kuyt.

BULGUR VE PiRiNÇ FARKI

Her 100 gramı açısından kıyaslandığında:

*Bulgurun enerjisi 360 kalori, pirincin 370

*Bulgurun şeker içeriği 51,8 gram pirincin 79 gram (pirincin olumsuz olarak glisemik indeksi çok daha yüksek)

*Bulgurun lif içeriği 13,2 gram pirincin sadece 1,3 gram.

*Bulgurun yağ içeriği 9,72 gram pirincin sadece 0,66 gram

*Bulgurun Protein içeriği 23,15 gram, pirincin sadece 7,13 gram.
Özetle; bulgur, daha yüksek protein içeriği, daha düşük  glisemik indeksi, 10 kat daha fazla lif içeriği ile pirinçten çok daha faydalı bir besindir.

İŞTE MANDA SÜTÜNÜN VE YOĞURDUNUN FAYDALARI

*Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde     manda yoğurdunun kalın bağırsak kanser riskini önlemede yüzde 80 oranında etkili olduğu tespit edilmiştir.

*Manda sütü daha zor bulunduğu için pahalıdır. Doğal bir antibiyotik olan manda sütü A vitamini bakımından oldukça zengin bir besin kaynağıdır.

*Uzmanlar enerji içeceği olarak tüketilen içeceklerin yerine manda sütünün ve yoğurdunun tüketilmesini önerir.

*Manda sütü aynı zamanda bağırsakları düzenleyici özelliğe sahiptir, sindirimi kolaylaştırır.

“Yanal bize söz verdi”

*2014 Brezilya Dünya Kupası’nda Kamerun forması giyecek Webo, Brezilya’da Fenerbahçe’nin elçileri olarak da görev yapacaklarını belirterek, “Hocamız Ersun Yanal, dünya kupasına geleceğine söz verdi. Onun için de kendi oyuncularını izlemek keyifli olacak” dedi. Ligdeki Galatasaray maçı için ise fantastik diyen Kamerunlu, “Taraftarla aramızda özel bir iletişim vardı. Bu açıdan en iyi maçım oldu diyebilirim” diye konuştu.

 

Kaynak: Bugün

Kategoriler
Popüler Konular
turk porno ankara escort antalya escort afyon escort elazig escort canakkale escort izmir escort konya escort gaziantep escort izmit escort