İşte Aziz Yıldırım’ın itirazları

İşte Aziz Yıldırım’ın itirazları

Örgüt ve şikeden aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın itiraz dilekçesinde şu bilgiler yer alıyor.

Avukat Köksal Bayraktar’ın verdiği dilekçede, Aziz Yıldırım’ın itirazları şöyle sıralandı:

1- Barolar Birliği’nin ortaya koyduğu öneri doğrultusunda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesi ile görevli ve yetkili mahkemelerin kaldırılması ve daha önce bu mahkemeler tarafından verilen hükümlerin bozularak yeniden yargılama konusunda çalışmalar başlamıştır. (…) Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı söz konusu mahkemelerin kaldırılması, vermiş oldukları hükümlerin bozulması ve kesinleşen hükümlere ilişkin yeniden yargılama yapılmasına ilişkin çalışma yaptıklarını kamuoyuna bildirmiştir. Bu nedenledir ki Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanlığı’na sunmuş olduğumuz 06.01. 2014 tarihli dilekçemizde ‘lehimize olsa dahi’ karar verilmemesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Çünkü gerçekleşmesi muhtemel yasa değişikliği neticesinde verilecek karar yeniden ele alınacak, milyonlarca insan boşuna sevince veya üzüntüye kapılacak, dahası milyonlarca TL haksız bir ekonomi oluşacak, kısaca telafisi mümkün olmayan bir zarar meydana gelecektir. Ne yazık kİ yaşadığımız ve ileriki günlerde yaşayacağım durum gerçekleşmiştir. (…) Sayın makamınızdan talebimiz Ceza Genel Kurulu’na itiraz edilerek bu hatalı kararın infaz edilmesinin önüne geçilmesidir.

2- Kararda belirtilen ek tebliğname tarafımıza tebliğ edilmemiş, içeri halen tarafımızca bilinmemektedir.

“SUÇ ÜRETME ÇABASI”
3- Kararda iletişimin tespitine ilişkin hatalı değerlendirmeler bulunmaktadır. (…) Bu tedbire gerek duyulma nedeni de müvekkilimiz ile dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener arasında geçen konuşmada, müvekkilimizin düdük çalmasını istediği hakemleri belirtmesi gösterilmiştir. Yargıtay 5. Dairesi bu konuşmanın ‘suç örgütü’ için yeterli olduğuna kanaat getirmiş ancak bu konuşmada geçen iyi hakem atanmasına ilişkin ifadenin hangi suçu oluşturduğu belirtilmemiştir. (…) 6222 sayılı kanunun o tarihlerde henüz yürürlüğe girmediği de dikkate alındığında hiçbir suç şüphesi yokken müvekkilimizin telefonları dinlenmeye başlanmış ve müvekkilimize ilişkin suç üretme çabasına girilmiştir.

“BEYANI EKSİK VERİLDİ, İKRAR KABUL EDİLDİ”
b- müvekkilimizin beyanına eksik olarak yer verilmiş ve ikrar olarak değerlendirilmiştir.
Yargıtay 5. Dairesi’nin vermiş olduğu karardaki en büyük yanlışlık müvekkilimizin konuşmalarını kabul ettiğine yönelik tespitidir. Kararın 16′ıncı sayfasının üçüncü paragrafında aynen şu ifadeye yer verilmiştir: “Aziz Yıldırım’ın 23/02/2012 günlü oturumda hakkında düzenlenen iletişimin tespiti tutanakları kendisine okunduğunda ‘Aleyhimde olanları kabul etmiyorum, görüşmeleri ben yaptım bana aittir..’ şeklindeki beyanları da nazara alındığında mahkemece hükme esas alınmalarında bir isabetsizlik bulunmadığı’

Yargıtay 5′inci Ceza Dairesi’nin duruşma tutanağından yapmış olduğu alıntı ne yazık ki eksiktir. Duruşmada tapeler okunmaksızın müvekkilimize sorulmuştur. (…) Ancak daha da önemlisi Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin üç nokta ile tamamladığı ve devamına yer vermediği müvekkilimizin beyanıdır. Müvekkilimizin ve hemen devamında müdafii olarak bizlerin beyanları aynen şu şekildedir: “Sanıktan soruldu; Aleyhime olanları kabul etmiyorum, görüşmeleri ben yaptım bana aittir, ancak gerek emniyetin gerekse iddia makamının kasıtlı olarak yaptıkları iddiaları kabul etmiyorum, dedi.”

 

Kaynak:Sabah


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort