Fenerbahçe’nin en verimli forveti Webo

Fenerbahçe’nin en verimli forveti Webo

Kamerunlu golcünün Sow ve Kuyt’taki düşüşe rağmen son maçlara yedek başlaması eleştiriliyor. İstatistikler de bu yorumları haklı kılıyor. Her 133 dakikaya 1 gol sığdıran tecrübeli futbolcu, Kanarya’nın en verimli forveti konumunda

Fe­ner­bah­çe’nin bu se­zon gol yü­kü­nü Mu­sa Sow, Dirk Kuyt, Pi­er­re We­bo ve Em­ma­nu­el Eme­ni­keçe­ki­yor. Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kı­mın bu se­zon at­tı­ğı 38 go­lün 29’unun al­tın­da bu 4’lü­nün im­za­sı bu­lu­nu­yor.

“Asıl ikili kim” sorusu

An­cak son maç­lar­da Sow ve Kuyt’ta göz­le gö­rü­lür bir dü­şüş göz­lem­le­ni­yor. Bu­na rağ­men bu iki isim sü­rek­li ilk 11’de gö­rev alır­ken, ta­raf­ta­rın en çok sev­di­ği isim­ler­den We­bo’nun maç­la­ra ge­nel­de ye­dek baş­la­ya­rak oyu­na son­ra­dan da­hil ol­ma­sı eleş­ti­ri­le­ri be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. Bir­çok Fe­ner­bah­çe­li’nin de ka­fa­sı­nı bu sı­ra­lar “Ta­kı­mın asıl for­vet iki­li­si kim ol­ma­lı” so­ru­su tır­ma­lı­yor. İs­ta­tis­tik­ler ise ide­al hü­cum hat­tı­nın We­bo-Eme­ni­ke iki­li­sin­den oluş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor.

Emenike takipte

İki Af­ri­ka­lı fut­bol­cu­dan We­bo al­dı­ğı sü­re ve gol sa­yı­sı ba­kı­mın­dan ta­kı­mın en ve­rim­li for­ve­ti ko­nu­mun­da. Sa­rı-La­ci­vert­li for­may­la lig­de 16 maç­ta top­lam 935 da­ki­ka for­ma gi­yen Ka­me­run­lu for­vet bu sü­re­ye 7 gol sığ­dır­dı. Bir baş­ka de­yiş­le her 133 da­ki­ka­ya 1 gol sığ­dır­ma­yı ba­şar­dı. Ni­jer­ya­lı Eme­ni­ke ise 15 lig ma­çın­da 991 da­ki­ka sü­re alıp We­bo gi­bi 7 gol at­ma­yı ba­şa­rır­ken her 141 da­ki­ka­da 1 gol at­ma ba­şa­rı­sı gös­ter­di.

8 gol­le en faz­la gol sa­yı­sı­na ulaş­ma­sı­na rağ­men Mu­sa Sow 1169 da­ki­ka sa­ha­da ka­lıp 146 da­ki­ka ara­lık­lar­la ra­kip fi­le­le­ri sars­tı. Ta­kı­mın bir di­ğer 7 gol­lü is­mi Dirk Kuyt ise 1361 da­ki­kay­la sa­ha­da en çok sü­re alan for­vet olur­ken gol at­ma ara­lı­ğı 194 da­ki­ka ol­du.

Pierre Webo kariyerinin en verimli sezonunu Fenerbahçe’de geçirdi. Kamerunlu golcü, geçen sezon 41 karşılaşmada 19 kez gol atma sevinci yaşarak takımının başarısına katkı sağlamıştı. Golcü oyuncu ayrıca Kamerun formasıyla 5 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

GOLCÜLERiN VERiMLiLiK TABLOSU

Maç    Süre    Gol    Futbolcu    Ort. gol dakikası
16    935    7    Webo      133
15    991    7    Emenike    141
14    1169    8    Musa Sow    146
16    1361    7    Dirk Kuyt    194

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort