Fenerbahçe deplasmanda 9 puan kaybetti

Fenerbahçe deplasmanda 9 puan kaybetti

Bu sezon ligde 13 puan kaybeden Fenerbahçe, bunların 9′unu dış sahada bıraktı. Sarı-Lacivertliler’in kalan 15 maçından 8′i deplasmanda. Bunlar arasında Trabzon, Galatasaray ve Beşiktaş da var.

Sezonun ikinci yarısındaki ilk deplasman karşılaşmasında Eskişehirspor’a kaybeden Fenerbahçe’de sezon sonuna kadar dış saha maçlarının hem fazlalığı hem de zorluğu camiayı düşündüren etkenler arasında yer alıyor.

Fe­ner­bah­çe, 7 pu­an fark­la li­der­lik kol­tu­ğun­da otur­sa da Es­ki­şe­hirs­por’la dış sa­ha­da ya­pı­lan maç­ta kay­be­di­len 3 pu­an dep­las­man fo­bi­si­ni ye­ni­den gün­de­me ge­tir­di. Zi­ra Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, lig­de kay­bet­ti­ği 13 pua­nın tam 9′unu dış sa­ha­da bı­rak­tı. Lig­de­ki son 2 dep­las­man ma­çı olan Ka­ra­bük ve Es­ki­şe­hir’de hüs­ran ya­şa­yan Fe­ner­bah­çe ka­zan­dı­ğı dış sa­ha maç­la­rın­da da zor­lan­dı. 6 dep­las­man ga­li­bi­ye­ti­nin 3′ü uzat­ma da­ki­ka­la­rın­da 2′si ise son da­ki­ka­lar­da atı­lan gol­ler­le gel­di. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, bu se­zon ken­di evin­de­ki 10 maç­ta 29 kez fi­le­le­ri sar­sar­ken sa­de­ce 8 gol ye­di. Dep­las­man­da ise 17 gol atan Fe­ner­bah­çe ka­le­sin­de 14 gol gör­dü.

Zorlu bir fikstür bekliyor

Sa­rı-La­ci­vert­li­ler lig­de şu ana ka­dar dep­las­man­da yap­tık­la­rı 9 maç­ta 18 pu­an çı­ka­rır­ken 9 pua­nı ra­kip­le­ri­ne bı­rak­tı. Dep­las­man­lar­da zor­lan­dı­ğı dik­kat çe­ken Fe­ner­bah­çe’nin se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sın­da­ki dep­las­man fiks­tü­rü ise ka­ram­sar­lı­ğa ne­den olu­yor. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler’in ka­lan 15 ma­çı­nın 8′i dış sa­ha­da. Fe­ner­bah­çe, bu haf­ta önü­müz­de­ki se­zon Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na ka­tıl­ma­yı ken­di­si­ne he­def ko­yan ve 4′ün­cü sı­ra­da yer alan Si­vass­por ile kar­şı­la­şa­cak. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, se­zo­nun ilk ya­rı­sın­da evin­de ağır­la­dı­ğı Trab­zon, Ga­la­ta­sa­ray ve Be­şik­taş’la da dış sa­ha­da zor­lu maç­la­ra çı­ka­cak.

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort