Fenerbahçe Avrupa’nın deplasman lideri oldu

Fenerbahçe Avrupa’nın deplasman lideri oldu

Sarı-Lacivertliler ligde 7 deplasman maçı oynayıp, 18 puan topladı. 2,571 puan ortalaması yakalayan Kanarya, Avrupa’nın 5 büyük liginin ilk 4 sırasındaki takımları bu alanda geride bırakmayı başardı.

Sü­per Lig’de en ya­kın ra­ki­bi Ka­sım­pa­şa’ya 8 pu­an fark ata­rak li­der­lik kol­tu­ğun­da otu­ran Fe­ner­bah­çe’nin dep­las­man­lar­da ser­gi­le­di­ği per­for­mans dik­kat çe­ki­yor.

Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, dep­las­man­lar­da 7 kar­şı­laş­ma oy­nar­ken, sa­de­ce li­gin açı­lı­şın­da ko­nuk ol­du­ğu Tor­ku Kon­ya’ya 3-2 ye­nil­di. Bu mü­sa­ba­ka­nın ar­dın­dan çık­tı­ğı 6 dış sa­ha ma­çı­nı da ka­zan­ma­yı bil­di. Ka­nar­ya dep­las­man­lar­da 18 pu­an top­la­ya­rak 2,571’lik pu­an or­ta­la­ma­sı ya­ka­la­dı. Bu or­ta­la­may­la Av­ru­pa’nın zor­luk de­re­ce­si ve pres­tij ola­rak 5 bü­yük li­gi­nin ilk 4 sı­ra­da yer alan ta­kım­la­rı­nı ge­ri­de bı­rak­ma­yı ba­şar­dı.

Faz­la maç oy­na­yan­la­rı da geç­ti

7 dış sa­ha ma­çı oy­na­yan Fe­ner­bah­çe; 8, 9 kar­şı­laş­ma­ya çı­kan ekip­le­ri da­hi geç­me­yi ba­şar­dı. Sa­de­ce dep­las­man­lar­da ken­di­sin­den bi­rer maç faz­la oy­na­yan Bar­ce­lo­na, At­le­ti­co Mad­rid ve Ju­ven­tus’a 1 pu­an­la ge­çil­di.

An­cak ka­nar­ya­nın pu­an or­ta­la­ma­sı 2,571 iken, bu ekip­ler 2,375 pu­an­da kal­dı. Er­sun Ya­nal’ın öğ­ren­ci­le­ri, ken­di­le­ri gi­bi dep­las­man­da 7 kar­şı­laş­ma oy­na­yan Ar­se­nal, Li­ver­po­ol, Re­al Mad­rid, Ba­yern Mü­nih, Bo­ris­si­a Dort­mund, Ro­ma, Na­po­li gi­bi ekip­le­rin ta­ma­mın­dan da­ha faz­la pu­an top­la­dı.

Kanarya’nın deplasman performansı

7 maçta; 6 galibiyet 1 mağlubiyet    18 puan    Ortalama: 2,571

Avrupa’da deplasman performansları

İNGİLTERE

1) Arsenal 7 maçta; 5 g, 1 b, 1 m 16 puan Ortalama: 2,285
2) Liverpool 7 maçta; 2 g, 3 b, 2 m 9 puan Ortalama: 1,285
3) Chelsea 8 maçta; 3 g, 2 b, 3 m 11 puan Ortalama: 1,375
4) Man City 8 maçta; 2 g, 2 b, 4 m 8 puan Ortalama: 1

İSPANYA

1) Barcelona    8 maçta; 6 g, 1 b, 1 m    19 puan    Ortalama: 2,375
2) Atletico    8 maçta; 6 g, 1 b, 1 m    19 puan    Ortalama: 2,375
3) Real Madrid    7 maçta; 5 g, 1 b, 1 m    16 puan    Ortalama: 2,285
4) A.Bilbao    7 maçta; 3 g, 4 m        9 puan    Ortalama: 1,285

ALMANYA

1) B. Münih    7 maçta; 5 g, 2 b        17 puan    Ortalama: 2,428
2) Leverkusen    7 maçta; 5 g, 2 m        15 puan    Ortalama: 2,142
3) Dortmund    7 maçta; 4 g, 1 b, 2 m    13 puan    Ortalama: 1,857
4) Gladbach    7 maçta; 2 g, 1 b, 4 m    7 puan    Ortalama: 1

İTALYA

1) Juventus    8 maçta; 6 g, 1 b, 1 m    19 puan    Ortalama: 2,375
2) Roma        7 maçta; 5 g, 2 b        17 puan    Ortalama: 2,428
3) Napoli        7 maçta; 5 g, 2 m        17 puan    Ortalama: 2,428
4) Inter        7 maçta; 3 g, 4 b        13 puan    Ortalama: 1,857

FRANSA

1) PSG        8 maçta; 5 g, 2 b, 1 m    17 puan    Ortalama: 2.125
2) Monaco    8 maçta; 4 g, 3 b, 1 m    15 puan    Ortalama: 1,875
3) Lille        9 maçta; 4 g, 3 b, 2 m    15 puan    Ortalama: 1,666
4) Nantes    9 maçta; 4 g, 2 b, 3 m    14 puan    Ortalama: 1,555

Kaynak:Bugün


Kategoriler
Popüler Konular
antalya escort adana escort ankara escort hatay escort bodrum escort gaziantep escort kayseri escort samsun escort afyon escort manisa escort