Belgü’den yalanlama.. ‘Önümde engel yok’

Belgü’den yalanlama.. ‘Önümde engel yok’

Hulusi Belgü, Avukatı Taner Demir aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Söz konusu haberler içi boş iddialardan ibaret olup, birer iddia olarak da herhangi bir hukuki dayanağı yoktur” dedi.

Belgü’nün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:  

“Muhtelif basın yayın kuruluşları tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sn. Yüksel Günay’a atıfla verilen haberlerde, müvekkilimiz Sn. Hulusi Belgü’nün 2 Kasım 2013 günü yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına aday olabilmesi için üyeliğinin yenilenmesi gerektiği ve sicil kurulundan “aday olabilir” şeklinde bir olur yazısı alması gerektiği şeklinde haberler yapılmaktadır. Söz konusu haberler içi boş iddialardan ibaret olup, birer iddia olarak da herhangi bir hukuki dayanağı yoktur.

Müvekkilimiz Sn. Hulusi Belgü’ye, gerçek dışı ithamlar ile sevk edildiği Disiplin Kurulu’nca yanlı bir karar ile Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden 2 yıl süreyle GEÇİCİ İHRAÇ cezası verilmiştir. Söz konusu GEÇİCİ İHRAÇ cezasına dayanak teşkil eden Tüzüğün 67’inci maddesinde aynı zamanda bu cezanın itiraz ve kesinleşme usulleri de izah edilmiştir. Buna göre, hakkında GEÇİCİ İHRAÇ kararı verilen Üye Genel Kurul’dan söz konusu disiplin kurulu kararının kaldırılmasını isteyebilir; ki müvekkilimiz Sayın Hulusi Belgü de bu yasal hakkını kullanmış ve 2 Kasım 2013 tarihinde yapılacak seçimli Genel Kurul’un 16 no’lu Gündem maddesinde görüleceği üzere Genel Kurul bu konuyu görüşerek oylayacaktır. Başka bir deyişle, kendisi hakkında GEÇİCİ İHRAÇ kararı verilen üyenin cezası ancak ve ancak Genel Kurul tarafından nihai karara bağlanınca kesinleşebilir. Nitekim üyeliğin sona ermesine ilişkin düzenlemeleri içeren Tüzüğün 16’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında da “ihracı kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir” denilerek hakkında GEÇİCİ İHRAÇ kararı verilen üyelerin üyeliklerinin düşmediği açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Konu hakkında Yüksek Yargıtay’ın HUKUK GENEL KURULU son derece net içtihadı da bulunmaktadır:  “İster daimi ister geçici olsun davacıya uygulanan disiplin işlemi cezadır ve kesinleşmedikçe de icrası düşünülemez. Yanlışlıkla uygulamış olması da sonuç doğurmaz.

Verilen ceza dernek hiyerarşisinde son merci olan genel kurulda görüşülüp değerlendirilmedikçe kesinleşmiş kabul edilemez” (HGK: 2002/2 E; 2002/385K; 08.05.2002). Konu bu kadar basit, açık ve tartışmadan uzak olduğu halde, yukarıda bahsi geçen haberlerin yapılabilmesini anlamak mümkün değildir. GEÇİCİ İHRAÇ kararı kesinleşmeden üyeliğin askıya alınması veya düşmesi söz konusu olmayacağına göre, “üyeliğin yenilenmesi” gibi uydurma bir ön koşuldan da bahsedilemez.

Diğer yandan Sn. Hulusi Belgü’nün Sicil Kurulu’ndan “aday olabilir” şeklinde bir olur yazısı alması gerektiği şeklindeki sözde haber ve iddialar da herhangi bir dayanaktan yoksundur. Zira, Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü’nün hiçbir yerinde böyle bir düzenleme yer almamaktadır.

 

Sonuç olarak, hiçbir hukuki dayanağı olmana bu iddialara itibar edilmemesi gerektiğini sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.”


Kategoriler
Popüler Konular